Behandling och profylax vid influensa - Behandlingsrekommendation 2022

RAV har i samarbete med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterat rekommendationerna för behandling och profylax vid influensa. Viktigaste punkter i rekommendationen:

  • Antiviral behandling ersätter inte vaccination.
  • Tre substanser med likvärdig effekt är godkända för behandling av influensa: oseltamivir och zanamivir (båda neuraminidashämmare) samt sedan 2021 baloxavir (cap-endonukleashämmare).
  • Tidigt insatt antiviral behandling minskar tiden med symtom, utsöndrad mängd virus och risken för komplikationer till influensasjukdom.
  • Antiviral behandling påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet, oberoende av vaccinationsstatus och rekommenderas bl.a. till:

-       Personer i medicinsk riskgrupp

-       Personer med influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan.

  • Samma substanser som används för behandling kan användas som profylax, med god och likvärdig effekt.

Behandlingsrekommendation influensa

Bakgrundsdokumentation influensa