Behandling och profylax av influensa med antivirala medel – 2011

Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat tidigare rekommendation för behandling och profylax av influensa med antivirala medel från år 2007.

Årlig vaccination är fortfarande den viktigaste åtgärden för att begränsa följderna av influensa i medicinska riskgrupper. Antivirala läkemedel ses som komplement.

Behandlingsrekommendation (PDF-dokument)

Sedan rekommendationen publicerades har följande förändringar skett. Intravenöst oseltamivir finns inte längre tillgängligt.  Riskgrupperna för svår influensa har uppdaterats under 2016, fr.a. rekommenderas nu vaccination för alla gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 eftersom risk för svår sjukdom hos gravida finns vid all influensa, inte bara A(H1N1)pdm09 (se Folkhälsomyndighetens hemsida). Som licenspreparat finns perimivir tillgängligt under handelsnamnet Alpivab. I övrigt är rekommendationen aktuell 2018-10-26.


Bakgrundsdokumentation (2007) (PDF-dokument)

Bakgrundsdokumentation (2002) (PDF-dokument)

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.