Uppföljning efter HIV-exposition 2015

Uppföljningstiden för säkert hivtest halveras

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uppföljningstiden vid misstänkt hiv-exposition halveras från dagens tolv veckor till sex veckor, utom i vissa specialfall. Uppföljningstiden är den tid som måste passera från ett misstänkt smittotillfälle tills dess att ett prov ger ett tillförlitligt svar om att smitta inte skett. Bättre kunskap och diagnostik ligger bakom förändringen.

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i huvudsak aktuell 2022-02-01.

Uppföljningstid efter hivexposition (PDF-dokument)

HIV Uppföljningstid bakgrundsdokument (PDF-dokument)

Engelsk version: Six-week follow-up after HIV-1 exposure: a position statement from the Public Health Agency of Sweden and the Swedish Reference Group for Antiviral Therapy