Smittsamhet vid behandlad hivinfektion 2019

Dagens hivbehandling medför kraftigt minskad sjuklighet och dödlighet hos patienter med hivinfektion. Behandlingen har även stor effekt på smittsamheten. Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) har uppdaterat kunskapsläget och bedömer att personer som lever med hiv, och som uppfyller kriterierna för välinställd behandling, inte riskerar att överföra hivinfektionen till någon annan vid vaginala och anala samlag.

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i huvudsak aktuell 2022-02-01.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion (PDF-dokument)

Engelsk version: Contagiousness in treated HIV-1 infection