Smittsamhet vid behandlad hivinfektion 2013

Dagens hivbehandling har medfört kraftigt minskad sjuklighet och dödlighet hos patienter med hivinfektion. Behandlingen har även en stor hämmande effekt på smittsamheten. Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) har tillsammans med Smittskyddsinstitutet här sammanfattat den senaste forskningen och kunskapsläget när det gäller smittsamhet vid behandlad hivinfektion.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion (PDF-dokument)

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i huvudsak aktuell 2017-10-02.

Bakgrundstexter

Nio bakgrundstexter författade av olika experter, fördjupar och ger mer detaljerad kunskap om forskning som berör ämnet. Texterna är samlade i ett särskilt dokument och tar upp epidemiologi, juridiska aspekter, smittrisk vid obehandlad hivinfektion, virusnivåer i genitalsekret, följsamhet till behandling, pre- och postexpositionsprofylax, smittrisk vid amning, smittsamhet från mor till barn, och perinatalt smittade ungdomar och sexualitet. För innehållet i bakgrundstexterna ansvarar de enskilda författarna själva.

Bakgrundsdokumentation (PDF-dokument)

Engelsk version

Risk of HIV transmission from patients on antiretroviral therapy: A position statement from the Public Health Agency of Sweden and the Swedish Reference Group for Antiviral Therapy

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.