Preexpositionsprofylax – Rekommendation om praktisk handläggning 2017

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) har under ledning av Dr Bo Hejdeman, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, tagit fram rekommendationer om praktisk handläggning av preexpositionsprofylax. En kvarstående problematik (augusti 2017) som i praktiken påverkar förskrivning av PrEP är finansieringsfrågan vilken belyses i dokumentet.

HIV preexpositionsprofylax (PrEP) – Rekommendation om praktisk handläggning 2017 (PDF fil)

 

Se även Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt om PrEP

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/augusti/forebyggande-behandling-bor-ges-till-personer-med-hog-risk-for-hiv/

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.