Antiretroviral behandling av HIV-infektion 2016

RAV har åter uppdaterat rekommendationerna för antiretroviral behandling av hivinfektion. Väsentliga nyheter i 2016 års riktlinjer:

Tenofovir alafenamid (TAF) har godkänts. TAF har fördelar jämfört med tenofovir disoproxil fumarat (TDF) och rekommenderas i de flesta fall framför TDF.

Förstahands­rekommendationer till tidigare obehandlade individer innefattar dolutegravir, boostrat darunavir eller efavirenz tillsammans med antingen abakavir/lamivudin eller tenofovir (TDF/TAF)/emtricitabin.

Preexpositionsprofylax (PrEP) rekommenderas till högriskpersoner.

Antiretroviral behandling av hivinfektion 2016 – Behandlingsrekommendation  (PDF fil)

Supplement till ”Antiretroviral behandling av hivinfektion 2016 – Behandlingsrekommendation” (PDF fil)

Engelsk version: Antiretroviral treatment for HIV infection: Swedish recommendations 2016

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.