Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet, 2017

RAV har uppdaterat behandlingsrekommendationerna för hiv i samband med graviditet. Väsentliga nyheter i 2017 års riktlinjer:
Förlossning med kejsarsnitt och profylax med tre läkemedel till det nyfödda barnet rekommenderas vid hiv RNA > 150 kopior/ml (tidigare > 50 kopior/ml). Vaginal förlossning rekommenderas till välbehandlad kvinna med hiv RNA < 150 kopior/ml oavsett graviditetslängd om inga obstetriska kontraindikationer föreligger. Det är viktigt att påpeka att behandlingsmålet odetekterbart hiv RNA kvarstår. Obstetrisk handläggning och förlossningssätt vid prematur vattenavgång och vid vattenavgång i fullgången tid följer samma rutiner som hos icke hiv-positiva.

Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet, 2017 (PDF-dokument)

 

Engelsk version: Prophylaxis and treatment of HIV-1 infection in pregnancy - Swedish Recommendations 2017

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.