Antiretroviral behandling av hivinfektion - Rekommendation 2019

RAV har åter uppdaterat rekommendationerna för antiretroviral behandling av hivinfektion. Väsentliga nyheter i 2019 års riktlinjer:

  • Smittrisken vid vaginala/anala samlag bedöms obefintlig vid välinställd behandling.
  • Förstahandsrekommendation till tidigare obehandlade individer är emtricitabin/tenofovir generika + dolutegravir.
  • Till kvinnor i fertil ålder rekommenderas i första hand abakavir + lamivudin (generika) + ritonavir-boostrad darunavir.
  • Preexpositionsprofylax (PrEP) rekommenderas till högriskpersoner.
  • Behandling med endast två läkemedel kan i noggrant utvalda fall vara aktuellt, framförallt vid behandlingsbyte p.g.a. biverkningar.

 

Antiretroviral behandling av hivinfektion – Behandlingsrekommendation 2019  (PDF fil)

Engelsk version: Antiretroviral treatment for HIV infection: Swedish recommendations 2019

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.