Behandling vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

RAVs behandlingsrekommendation från 2004 har bedömts vara gammal och har därför tagits bort från hemsidan, men dokumentet finns att tillgå på begäran. I avvaktan på uppdatering hänvisas till:

Handläggning av gravida kvinnor med HSV respektive VZV under graviditeten: InfPreg HSV och InfPreg VZV

Information om HSV- (sid 18) respektive VZV-infektion (sid 33) i CNS: Virala CNS-infektioner, HSV och VZV

Behandlingsrekommendation genital herpes, från SSDV (Sv Sällskapet för Dermatovenereologi): Behandlingsrekommendation genital herpes

Information om HSV-1 infektion, Internetmedicin: Diagnostik, behandling av herpes simplex virus typ 1-infektion

Information om HSV-2 infektion, Internetmedicin: Utredning, behandlingsöversikt HSV 2-infektion

Information om VZV-infektion, Internetmedicin: Behandling och utredning av VZV-infektion

Basal information herpes simplex virus genitalt, labialt och i öga, Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd: NKK Herpes simplex virus (genital, labial, ögoninfektion)

Basal information om olika manifestationer av VZV, Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd: NKK vattkoppor, NKK Herpes zoster oftalmicus, NKK Bältros