Behandling vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

RAVs behandlingsrekommendation från 2004 har bedömts vara gammal och har därför tagits bort från hemsidan, men dokumentet finns att tillgå på begäran. I avvaktan på uppdatering hänvisas till:

Handläggning av HSV-, VZV-infektion under graviditet och hos nyfödda barn på www.infpreg.se.

Vårdprogram för virala CNS-infektioner på www.infektion.net