Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn – 2007

Denna behandlingsrekommendation är från 2007 och i behov av uppdatering, vilket planeras att ske hösten 2018. Rekommendationen är dock fortfarande till stor del giltig och användbar och inga nya läkemedel har tillkommit. Styrning och monitorering av behandlingseffekt har ändrats och kan ses i mer aktuell behandlingsrekommendation från EASL (European Association for the study of  the liver):EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection, Journal of Hepatology 2017;67:370–398.

Behandlingsrekommendation (PDF-dokument)

Bakgrundsdokumentation (PDF-dokument)

Engelsk version: Treatment of chronic hepatitis B infection: an update of Swedish recommendations

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.