Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2019

I november 2018 anordnade Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) ett expertmöte för att uppdatera den svenska behandlingsrekommendationen för hepatit B virusinfektion från 2007. En ny variant av tenofovir (tenofoviralafenamid, TAF) har tillkommit sedan dess och nya principer för behandling och karaktärisering av hepatit B har successivt införts varför en uppdatering är nödvändig.

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i huvudsak aktuell 2022-02-01

Behandlingsrekommendation (PDF-dokument)