Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar

Ett samband mellan EBV-infektion och ett antal maligniteter, lymfoproliferativa och inflammatoriska tillstånd har länge varit känt. Framgångar inom transplantation med ökat antal immunsupprimerade långtidsöverlevande patienter har satt EBV-relaterade tillstånd i fokus. Den lytiska EBV-replikationen anses inte ha avgörande betydelse för dessa tillstånd, och därmed har antiviral terapi generellt ingen plats i behandlingen av dessa. Följande rekommendationer har utarbetats för få en enhetlig handläggning av patienter med några av dessa sjukdomar med den nuvarande tillgängliga evidensen. Behandlingen av lymfom (exklusive PTLD) och andra maligniteter berörs inte i denna rekommendation utan hänvisas till befintliga vårdprogram/behandlingsprotokoll.

Rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV).

Rekommendationen har granskats och bedömts vara i huvudsak aktuell 2022-02-01.

Behandlingsrekommendation (PDF-dokument)

Bakgrundsdokumentation (PDF-dokument)