Behandlingsrekommendation cytomegalvirusinfektioner – 2009

Flertalet människor smittas med cytomegalovirus (CMV) under uppväxtåren. I länder och miljöer med hög hygien är primärinfektion vanligt även hos vuxna. De flesta infektioner är subkliniska eller ger upphov till okarakteristisk febersjukdom. Virus etablerar livslång latens efter primärinfektionen.

Reaktiverade CMV-infektioner och sannolikt även reinfektioner är vanligt förekommande och förlöper som regel utan symtom. Hos immunsupprimerade patienter och hos barn som smittas av modern under graviditeten har CMV stor medicinsk betydelse, eftersom sjukdomar av varierande svårighetsgrad ses vid både primära och reaktiverade infektioner. Den senaste uppdatering av behandlingsrekommendationerna gjordes vid ett expertmöte som anordnades i samarbete mellan RAV och Läkemedelsverket den 10 september 2009.

Behandlingsrekommendation (PDF-dokument)

Bakgrundsinformation (PDF-dokument)

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.