Rekommendationer

En av RAVs viktigaste uppgifter är att utarbeta behandlingsrekommendationer för olika virussjukdomar.

Hittills har rekommendationer för behandling av infektion med hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), HIV, influensa, RS virus, cytomegalovirus, herpes simplex virus, och varicella-zoster virus som utarbetats vid expertmöten som arrangerats helt eller delvis i RAVs regi. Målet är att kontinuerligt uppdatera rekommendationerna. De kunskapsunderlag och rekommendationer som RAV tar fram innebär inte något ställningstagande från de myndigheter som är adjungerade till referensgruppen.