Styrelse

För närvarande besätts posterna i RAV på följande sätt:

 • Infektionssjukdomar: Lisa Swartling, Lars-Magnus Andersson
 • Klinisk mikrobiologi; Johan Westin (ordf.), Jan Albert
 • Pediatrik: Lars Navér
 • Obstetrik och gynekologi: Karin Pettersson
 • Dermatologi och venereologi: Petra Tunbäck
 • Läkemedelslära: Jaran Eriksen
 • Adjungerade:
  Emmi Andersson (sekr.), Folkhälsomyndigheten
  Gabriel Westman och Maria Furberg,  Läkemedelsverket
  Johan Ringlander, Föreningen för Klinisk Mikrobiologi