Relation till läkemedelsindustrin

RAV skall intaga en fri och oberoende hållning till läkemedelsindustrin och myndigheter.

Samarbete, information och utbildning bör genomföras på ett sätt som ej kan ifrågasätta RAVs oberoende ställning i förhållande till läkemedelsindustrin eller företag inom diagnostik/bioteknik relevanta för ämnesområdet. Information om enskilda styrelsemedlemmars uppdrag (jävsdeklarationer) finns tillgängliga genom sekreterare på förfrågan.