Mia Brytting 1964-2022

RAV vill uppmärksamma minnet av Mia Brytting som varit gruppens sekreterare under ca 20 år. Mia var mikrobiolog och chef över enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning vid Folkhälsomyndigheten. Hon inledde sin karriär vid Statens bakteriologiska laboratorium 1989 och har sedan dess även arbetat vid Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten. Hon disputerade 1994 vid Karolinska Institutet med en avhandling om cytomegalovirus. Mia har länge varit en av landets ledande experter på luftvägsvirus med ett särskilt intresse för och kunnande om influensa. Hon har också haft en avgörande roll i uppbyggnaden av system för övervakning av influensa och covid-19 i Sverige. Hennes internationella kontaktnät var omfattande och av stor betydelse för den svenska influensaberedskapen. Mia var verksam in i det sista med arbete såväl vid myndigheten som med uppdatering av behandlingsriktlinjer för influensa i samarbete med Läkemedelsverket. Hon var mycket skicklig i laboratoriet och hade ett stort patos för att omsätta vetenskap till patienternas fromma. Detta återspeglas i hennes stora insats och engagemang i RAVs verksamhet med framtagande av behandlingsriktlinjer för antiviral terapi. Vi som jobbat tillsammans med Mia kommer att minnas hennes professionella engagemang, hennes förmåga att bringa ordning i kaos och framförallt hennes goda humör och glada skratt.

Vi saknar henne djupt.

Vänner och kollegor i RAV