Målsättning

RAVs huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala medel.

Delmål

  • Inventering och sammanställning av relevant och tillgänglig information om antivirala medel i kliniskt bruk
  • Utfärda behandlingsrekommendationer för antivirala medel
  • Inventering och sammanställning av laboratoriemetoder med relevans för antiviral terapi
  • Verka för standardisering och kvalitetssäkring av laboratoriemetoder med relevans för antiviral behandling och resistensbestämning
  • Identifiera problem inom ämnesområdet antiviral terapi
  • Verka för utbildning inom området antivirala medel, behandling och virologiska laboratoriemetoder/resistensbestämning