Metoder

Laboratorieanalyser för diagnostik och monitorering av behandlingsbara virusinfektioner tas upp i respektive behandlingsrekommendation. De flesta större viruslaboratorier utför dessa analyser själva eller i samarbete med ett annat laboratorium. När det gäller mer specialiserade analyser finns en förteckning över nationella referenslaboratorier på https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/mikrobiologi-och-laboratorieanalyser-i-sverige/laboratorienatverk/