Läkemedelslista

Denna läkemedelslista är sorterad efter generiskt namn. I tabellen finns länkar till Läkemedelsverkets monografier (LV), Läkemedelsverkets produktspecifikationer (SPC), Europeiska läkemedelsverkets produktspecifikationer (EMEA) och/eller FASS. I FASS kan flera koncentrationer finnas som separat dokument, RAV har endast valt en länk per läkemedel. Här finns även de antiviraler som licensförskrivits i Sverige de senaste åren.

Listan finns även att ladda hem här som excel fil.

* Kombinationsläkemedel som innehåller flera aktiva antiviraler.

Generiskt namn Handelsnamn Indikationer Typ av antiviral Läkemedelsverket FASS produkter markerade med * tillhandahålls inte i Sverige jan 2018 EMEA Licenspreparat
Abakavir Ziagen HIV NRTI Ziagen Ziagen Ziagen  
Abakavir + dolutegravir + lamivudin Triumeq HIV NRTIer, integrashämmare Triumeq Triumeq Triumeq  
Abakavir + lamivudin Abacavir/Lamivudin Mylan HIV NRTIer Abacavir/Lamivudin Mylan Abacavir/Lamivudin Mylan    
Abakavir + lamivudin Abacavir/Lamivudin Vale HIV NRTIer Abakavir/Lamivudin Vale  *    
Abakavir + lamivudin Abacavir/Lamivudine Sandoz HIV NRTIer Abacavir/Lamivudine Sandoz Abacavir/Lamivudine Sandoz    
Abakavir + lamivudin Abacavir/Lamivudine STADA HIV NRTIer Abacavir/Lamivudine STADA  *    
Abakavir + lamivudin Abacavir/Lamivudine Teva HIV NRTIer Abacavir/Lamivudine Teva      
Abakavir + lamivudin Iviverz HIV NRTIer Iviverz *    
Abakavir + lamivudin Kivexa HIV NRTIer Kivexa Kivexa Kivexa  
Aciklovir Aciclovir 2care4 HSV NRTI Aciclovir 2care4      
Aciklovir Aciclovir 2care4 VZV NRTI Aciclovir 2care4      
Aciklovir Aciclovir Hospira HSV NRTI Aciclovir Hospira Aciclovir Hospira    
Aciklovir Aciclovir Hospira VZV NRTI Aciclovir Hospira Aciclovir Hospira    
Aciklovir Aciclovir MDS HSV NRTI Aciclovir MDS      
Aciklovir Aciclovir MSD VZV NRTI Aciclovir MDS      
Aciklovir Aciclovir Ranbaxy HSV NRTI Aciclovir Ranbaxy Aciclovir Rambaxy    
Aciklovir Aciclovir Ranbaxy VZV NRTI Aciclovir Ranbaxy Aciclovir Rambaxy    
Aciklovir Aciclovir Sandoz HSV NRTI Aciclovir Sandoz Aciclovir Sandoz    
Aciklovir Aciclovir Sandoz VZV NRTI Aciclovir Sandoz Aciclovir Sandoz    
Aciklovir Aciclovir STADA HSV NRTI Aciklovir STADA Aciclovir STADA    
Aciklovir Aciclovir STADA VZV NRTI Aciklovir STADA Aciclovir STADA    
Aciklovir Anti HSV NRTI Anti (aciklovir 5%) Anti    
Aciklovir Geavir HSV NRTI Geavir Geavir    
Aciklovir Geavir VZV NRTI Geavir Geavir    
Aciklovir Sitavig HSV NRTI Sitavig *    
Aciklovir Zovirax HSV NRTI Zovirax Zovirax    
Aciklovir Zovirax VZV NRTI Zovirax Zovirax    
Aciklovir (ögonsalva) Acic-Ophtal HSV NRTI   *   Acic-Ophtal
Aciklovir (ögonsalva) Acic-Ophtal VZV NRTI   *   Acic-Ophtal
Aciklovir (ögonsalva) Acivision HSV NRTI   *   Acivision 30 mg/g Augensalbe
Aciklovir (ögonsalva) Acivision VZV NRTI   *   Acivision 30 mg/g Augensalbe
Aciklovir (ögonsalva) Virupos HSV NRTI   *   Virupos
Aciklovir (ögonsalva) Virupos VZV NRTI   *   Virupos
Aciklovir (ögonsalva) Zovirax HSV NRTI   *   Zovirax
Aciklovir (ögonsalva) Zovirax VZV NRTI   *   Zovirax
Aciklovir + hydrokortison Zoviduo HSV NRTI Zoviduo Zoviduo    
Adefovir Hepsera HBV NRTI Hepsera Hepsera Hepsera  
Atazanavir Atazanavir Mylan HIV PI Atazanavir Mylan * Atazanavir Mylan  
Atazanavir Atazanavir Teva HIV PI Atazanavir Teva *    
Atazanavir Reyataz HIV PI Reyataz Reyataz Reyataz  
Atazanavir + kobicistat Evotaz HIV PI, PK booster Evotaz Evotaz Evotaz  
Boceprevir Victrelis HCV PI Victrelis Victrelis Victrelis  
Brincidofovir Brincidofovir CMV NRTI   * Brincidofovir Brincidofovir
Cidofovir Cidofovir CMV NRTI   * Licenspreparat, Vistide Cidofovir
Cidofovir Cidofovir Tillomed CMV NRTI   * Licenspreparat, Vistide Cidofovir Tillomed
Cidofovir Cidofovirdihydrat CMV NRTI   * Licenspreparat, Vistide Cidofovirdihydrat
Daklatasvir Daklinza HCV PI Daklinza Daklinza Daklinza  
Darunavir Darunavir Mylan HIV PI Darunavir Mylan * Darunavir Mylan  
Darunavir Darunavir Sandoz HIV PI Darunavir Sandoz *    
Darunavir Darunavir STADA HIV PI Darunavir STADA *    
Darunavir Prezista HIV PI Prezista Prezista Prezista  
Darunavir + kobicistat Rezolsta HIV PI, PK booster Rezolsta Rezolsta Rezolsta  
Dasabuvir Exviera HCV NNRTI Exviera Exviera Exviera  
Dolutegravir Tivicay HIV Integrashämmare Tivicay Tivicay Tivicay  
Efavirenz Efavirenz Aurobindo HIV NNRTI Efavirenz Aurobindo Efavirenz Aurobindo    
Efavirenz Efavirenz Sandoz HIV NNRTI Efavirenz Sandoz Efavirenz Sandoz    
Efavirenz Efavirenz Teva HIV NNRTI Efavirenz Teva Efavirenz Teva Efavirenz Teva  
Efavirenz Stocrin HIV NNRTI Stocrin Stocrin Stocrin  
Efavirenz Sustiva HIV NNRTI Sustiva Sustiva Sustiva  
Efavirenz + emtricitabin + tenofovir Atripla HIV NNRTI, NRTIer Atripla Atripla Atripla  
Efavirenz + emtricitabin + tenofovir Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan HIV NNRTI, NRTI, NNRTI Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan  
Efavirenz + emtricitabin + tenofovir Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva HIV NNRTI, NRTI, NNRTI Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva    
Efavirenz + emtricitabin + tenofovir Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva HIV NNRTI, NRTI, NNRTI Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva * Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva  
Efavirenz + emtricitabin + tenofovir Emtenef HIV NNRTI, NRTI, NNRTI Emtenef *    
Efavirenz + emtricitabin + tenofovirdisoproxil Padviram HIV NNRTI, NRTIer Padviram Padviram    
Elbasvir + grazoprevir Zepatier HCV NS5A hämmare, PI Zepatier Zepatier Zepatier  
Elvitegravir + emtricitabin + kobicistat + tenofovir Stribild HIV Integrashämmare, NRTI, PK booster, NRTI Stribild Stribild Stribild  
Emtricitabin Emtriva HIV NRTI Emtriva Emtriva Emtriva  
Emtricitabin + rilpivirin + tenofovir  Eviplera HIV NRTI, NRTI, NNRTI Eviplera Eviplera Eviplera  
Emtricitabin + rilpivirin + tenofovir  Odefsey HIV NRTIer, NNRTI Odefsey Odefsey Odefsey  
Emtricitabin + tenofovir Descovy HIV NRTI, NNRTI Descovy Descovy Descovy  
Emtricitabin + tenofovir Duomevolen HIV NRTI, NNRTI Duomevolen  *    
Emtricitabin + tenofovir Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord HIV NRTI, NNRTI Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord  *    
Emtricitabin + tenofovir Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka HIV NRTI, NNRTI Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka  
Emtricitabin + tenofovir Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan HIV NRTI, NNRTI Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan  
Emtricitabin + tenofovir Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Sandoz HIV NRTI, NNRTI Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Sandoz Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Sandoz    
Emtricitabin + tenofovir Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA HIV NRTI, NNRTI Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA  *    
Emtricitabin + tenofovir Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva HIV NRTI, NNRTI Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva    
Emtricitabin + tenofovir Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva HIV NRTI, NNRTI Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva  * Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva  
Emtricitabin + tenofovir Truvada HIV NRTI, NNRTI Truvada Truvada Truvada  
Enfuvirtid Fuzeon HIV Inträdeshämmare Fuzeon Fuzeon* Fuzeon  
Entekavir Baraclude HBV NRTI Baraclude Baraclude Baraclude  
Entekavir Entecavir Accord HBV NRTI Entecavir Accord  *    
Entekavir Entecavir Amneal HBV NRTI Entecavir Amneal  *    
Entekavir Entecavir Glenmark HBV NRTI Entecavir Glenmark Entecavir Glenmark    
Entekavir Entecavir Mylan HBV NRTI Entecavir Mylan Entecavir Mylan Entecavir Mylan  
Entekavir Entecavir Sandoz HBV NRTI Entecavir Sandoz Entecavir Sandoz    
Entekavir Entecavir STADA HBV NRTI Entecavir STADA Entecavir STADA    
Entekavir Entecavir Teva HBV NRTI Entecavir Teva Entecavir Teva    
Etravirin Intelence HIV NNRTI Intelence Intelence Intelence  
Famciclovir Famvir HSV NRTI Famvir Famvir    
Famciclovir Famvir VZV NRTI Famvir Famvir    
Fosamprenavir Telzir HIV PI Telzir Telzir Telzir  
Foskarnet Foscavir Clinigen CMV Pyrofosfatanalog Licenspreparat Foscavir *   Foscavir Clinigen
Foskarnet Foscavir Clinigen HSV Pyrofosfatanalog Licenspreparat Foscavir *   Foscavir Clinigen
Ganciklovir Cymevene Orifarm CMV NRTI Cymevene Orifarm Cymevene Orifarm    
Ganciklovir Cymevene Roche CMV NRTI Cymevene Roche Cymevene Roche    
Ganciklovir (gel) Virgan CMV NRTI   *   Virgan
Ganciklovir (gel) Zirgan CMV NRTI   *   Zirgan
Glecaprevir + pibrentasvir Maviret HCV PI, NS5A hämmare Maviret Maviret Maviret  
Immunglobulin, humant, mot HBV Neohepatect HBV Immunglobulin Neohepatect Neohepatect    
Immunglobulin, humant, mot HBV Umanbig HBV Immunglobulin Umanbig Umanbig    
Immunglobulin, humant, mot HBV Venbig HBV Immunglobulin Venbig Venbig    
Immunglobulin, humant, mot HBV Zutectra HBV Immunglobulin Zutectra Zutectra Zutectra  
Indinavir Crixivan HIV PI Crixivan Crixivan* Crixivan  
Interferon alfa-2b IntronA HCV Cytokin IntronA IntronA IntronA  
Kobicistat Tybost HIV PK booster Tybost Tybost Tybost  
Kobicistat + darunavir + emtricitabin + tenofovir  Symtuza HIV PK booster, PI, NRTIer Symtuza Symtuza Symtuza  
Kobicistat + elvitegravir + emtricitabin + tenofovir   Genvoya HIV PK booster, integrashämmare, NRTI, NNRTI Genvoya Genvoya Genvoya  
Lamivudin Epivir HIV NRTI Epivir Epivir Epivir  
Lamivudin Lamivudine Teva HIV NRTI Lamivudine Teva Pharma BV   Lamivudine Teva Pharma B.V.  
Lamivudin Zeffix HBV NRTI Zeffix Zeffix Zeffix  
Lamivudin + zidovudin Combivir HIV NRTIer Combivir Combivir Combivir  
Lamivudin + zidovudin Lamivudine/Zidovudine Teva HIV NRTIer Lamivudine/Zidovudine Teva   Lamivudine/Zidovudine Teva  
Lamivudin + zidovudin Trizivir HIV NRTIer Trizivir Trizivir Trizivir  
Ledipasvir + sofosbuvir  Harvoni HCV NS5A hämmare, NRTI Harvoni Harvoni Harvoni  
Letermovir Premyvis CMV Terminashämmare Prevymis   Prevymis  
Lopinavir + ritonavir Kaletra HIV PI, PK booster  Kaletra Kaletra Kaletra  
Lopinavir + ritonavir Lopinavir/Ritonavir Accord HIV PI, PK booster  Lopinavir/Ritonavir Accord  *    
Lopinavir + ritonavir Lopinavir/Ritonavir Mylan HIV PI, PK booster  Lopinavir/Ritonavir Mylan  * Lopinavir/Ritonavir Mylan  
Maravioc Celsentri HIV CCR5 hämmare Celsentri Celsentri Celsentri  
Maribavir Maribavir CMV Proteinkinashämmare   * Maribavir Maribavir
Nevirapin Nevirapine Mylan HIV NNRTI Nevirapine Mylan *    
Nevirapin Nevirapine Teva HIV NNRTI Nevirapine Teva Nevirapine Teva Nevirapine Teva  
Nevirapin Viramune HIV NNRTI Viramune Viramune Viramune  
Ombitasvir + paritaprevir + ritonavir Viekirax HCV NS5A hämmare, PI  Viekirax Viekirax Viekirax  
Oseltamivir Ebilfumin  Influensa A och B Neuraminidashämmare Ebilfumin Ebilfumin Ebilfumin  
Oseltamivir Tamiflu Influensa A och B Neuraminidashämmare Tamiflu Tamiflu Tamiflu  
Palivizumab Synagis RSV Monoklonal antikropp Synagis Synagis Synagis  
Peginterferon alfa-2a Pegasys HBV Cytokin Pegasys Pegasys Pegasys  
Peginterferon alfa-2a Pegasys HCV Cytokin Pegasys Pegasys Pegasys  
Peginterferon alfa-2a PegIntron HCV Cytokin PegIntron PegIntron PegIntron  
Peginterferon alfa-2b ViraferonPeg HCV cytokin ViraferonPeg   ViraferonPeg  
Penciklovir Vectavir HSV NRTI Vectavir Vectavir    
Raltegravir Isentress HIV Integrashämmare Isentress Isentress Isentress  
Ribavirin Copegus HCV NRTI Copegus Copegus    
Ribavirin Moderiba HCV NRTI Moderiba Moderiba    
Ribavirin Rebetol HCV NRTI Rebetol Rebetol Rebetol  
Ribavirin Ribavirin Mylan HCV NRTI Ribavirin Mylan Ribavirin Mylan* Ribavirin Mylan  
Ribavirin Ribavirin Sandoz HCV NRTI Ribavirin Sandoz  *    
Ribavirin Ribavirin Teva HCV NRTI Ribavirin Teva   Ribavirin Teva  
Rilpivirin Edurant  HIV NNRTI Edurant Edurant Edurant  
Ritonavir Norvir HIV PI Norvir Novir Novir  
Ritonavir Ritonavir Accord HIV PI Ritonavir Accord  *    
Ritonavir Ritonavir Mylan HIV PI Ritonavir Mylan  * Ritonavir Mylan  
Sakvinavir Invirase HIV PI Invirase Invirase* Invirase  
Simeprevir Olysio HCV PI Olysio Olysio Olysio  
Sofosbuvir Sovaldi HCV Polymerashämmare Sovaldi Sovaldi Sovaldi  
Sofosbuvir + velpatasvir Epclusa HCV Polymerashämmare, NS5A hämmare Epclusa Epclusa    
Sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevi Vosevi HCV Polymerashämmare, NS5A hämmare, PI Vosevi  Vosevi Vosevi  
Stavudin Zerit HIV NRTI Zerit Zerit* Zerit  
Telaprevir Incivo HCV PI   * Incivo  
Telaprevir Telaprevir (Vx-950) HCV PI   * Incivo Telaprevir (Vx-950)
Telbivudin Sebivo HBV NRTI Sebivo Sebivo Sebivo  
Tenofovir disoproxil Drelbista HIV NRTI Drelbista *    
Tenofovir disoproxil Ictady HBV NRTI Ictady Ictady    
Tenofovir disoproxil Ictady HIV NRTI Ictady Ictady    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Accord HBV NRTI Tenofovir disoproxil Accord Tenofovir disoproxil Accord    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Accord HIV NRTI Tenofovir disoproxil Accord Tenofovir disoproxil Accord    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Amneal HBV NRTI Tenofovir disoproxil Amneal  *    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Amneal HIV NRTI Tenofovir disoproxil Amneal  *    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Mylan HBV NRTI Tenofovir disoproxil Mylan Tenofovir disoproxil Mylan Tenofovir disoproxil Mylan  
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Mylan HIV NRTI Tenofovir disoproxil Mylan Tenofovir disoproxil Mylan Tenofovir disoproxil Mylan  
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Orion HBV NRTI Tenofovir disoproxil Orion  *    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Orion HIV NRTI Tenofovir disoproxil Orion  *    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Sandoz HBV NRTI Tenofovir disoproxil Sandoz Tenofovir disoproxil Sandoz    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Sandoz HIV NRTI Tenofovir disoproxil Sandoz Tenofovir disoproxil Sandoz    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil STADA HBV NRTI Tenofovir disoproxil STADA Tenofovir disoproxil STADA    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil STADA HIV NRTI Tenofovir disoproxil STADA Tenofovir disoproxil STADA    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Teva HBV NRTI Tenofovir disoproxil Teva Tenofovir disoproxil Teva    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Teva HIV NRTI Tenofovir disoproxil Teva Tenofovir disoproxil Teva    
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Zentiva HBV NRTI Tenofovir disoproxil Zentiva  * Tenofovir disoproxil Zentiva  
Tenofovir disoproxil Tenofovir disoproxil Zentiva HIV NRTI Tenofovir disoproxil Zentiva  * Tenofovir disoproxil Zentiva  
Tenofovir disoproxil Viread HBV NRTI Viread Viread Viread  
Tenofovir disoproxil Viread HIV NRTI Viread Viread Viread  
Tenofoviralafenamid Vemlidy HBV NRTI Vemlidy Vemlidy Vemlidy  
Tipranavir Aptivus HIV PI Aptivus Aptivus Aptivus  
Valaciklovir Valaciclovir 2care4 CMV NRTI Valaciclovir 2care4      
Valaciklovir Valaciclovir 2care4 HSV NRTI Valaciclovir 2care4      
Valaciklovir Valaciclovir 2care4 VZV NRTI Valaciclovir 2care4      
Valaciklovir Valaciclovir Actavis CMV NRTI Valaciclovir Actavis Valaciclovir Actavis    
Valaciklovir Valaciclovir Actavis HSV NRTI Valaciclovir Actavis Valaciclovir Actavis    
Valaciklovir Valaciclovir Actavis VZV NRTI Valaciclovir Actavis Valaciclovir Actavis    
Valaciklovir Valaciclovir Amneal CMV NRTI Valaciclovir Amneal      
Valaciklovir Valaciclovir Amneal HSV NRTI Valaciclovir Amneal      
Valaciklovir Valaciclovir Amneal VZV NRTI Valaciclovir Amneal      
Valaciklovir Valaciclovir Bluefish CMV NRTI Valaciclovir Bluefish Valaciclovir Bluefish    
Valaciklovir Valaciclovir Bluefish HSV NRTI Valaciclovir Bluefish Valaciclovir Bluefish    
Valaciklovir Valaciclovir Bluefish VZV NRTI Valaciclovir Bluefish Valaciclovir Bluefish    
Valaciklovir Valaciclovir Mylan CMV NRTI Valaciclovir Mylan      
Valaciklovir Valaciclovir Mylan HSV NRTI Valaciclovir Mylan      
Valaciklovir Valaciclovir Mylan VZV NRTI Valaciclovir Mylan      
Valaciklovir Valaciclovir Orifarm CMV NRTI Valaciclovir Orifarm *    
Valaciklovir Valaciclovir Orifarm HSV NRTI Valaciclovir Orifarm *    
Valaciklovir Valaciclovir Orifarm VZV NRTI Valaciclovir Orifarm *    
Valaciklovir Valaciclovir Orion CMV NRTI Valaciclovir Orion Valaciclovir Orion    
Valaciklovir Valaciclovir Orion HSV NRTI Valaciclovir Orion Valaciclovir Orion    
Valaciklovir Valaciclovir Orion VZV NRTI Valaciclovir Orion Valaciclovir Orion    
Valaciklovir Valaciclovir Pharmathen CMV NRTI Valaciclovir Pharmathen      
Valaciklovir Valaciclovir Pharmathen HSV NRTI Valaciclovir Pharmathen      
Valaciklovir Valaciclovir Pharmathen VZV NRTI Valaciclovir Pharmathen      
Valaciklovir Valaciclovir Sandoz CMV NRTI Valaciclovir Sandoz Valaciclovir Sandoz    
Valaciklovir Valaciclovir Sandoz HSV NRTI Valaciclovir Sandoz Valaciclovir Sandoz    
Valaciklovir Valaciclovir Sandoz VZV NRTI Valaciclovir Sandoz Valaciclovir Sandoz    
Valaciklovir Valaciclovir Teva CMV NRTI Valaciclovir Teva Valaciclovir Teva*    
Valaciklovir Valaciclovir Teva HSV NRTI Valaciclovir Teva Valaciclovir Teva*    
Valaciklovir Valaciclovir Teva VZV NRTI Valaciclovir Teva Valaciclovir Teva*    
Valaciklovir Valtrex GSK CMV NRTI Valtrex Valtrex    
Valaciklovir Valtrex GSK HSV NRTI Valtrex Valtrex    
Valaciklovir Valtrex GSK VZV NRTI Valtrex Valtrex    
Valganciklovir Valcyte CMV NRTI Valcyte Valcyte    
Valganciklovir Valganciclovir Accord CMV NRTI Valganciclovir Accord Valganciclovir Accord    
Valganciklovir Valganciclovir Bluefish CMV NRTI Valganciclovir Bluefish Valganciclovir Bluefish*    
Valganciklovir Valganciclovir Cipla CMV NRTI Valganciclovir Cipla *    
Valganciklovir Valganciclovir Orion CMV NRTI Valganciclovir Orion Valganciclovir Orion    
Valganciklovir Valganciclovir Sandoz CMV NRTI Valganciclovir Sandoz Valganciclovir Sandoz    
Valganciklovir Valganciclovir Teva CMV NRTI Valganciclovir Teva Valganciclovir Teva    
Zanamivir Relenza Influensa A och B Neuraminidashämmare Relenza Relenza    
Zidovudin Retrovir HIV NRTI Retrovir Retrovir    

 

 

NNRTI =icke-NRTI hämmare av RT
PI = Proteashämmare
NRTI = nukleosid/nukleotidanalog
PK booster = farmakokinetisk boostrare

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.