Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Behandlingsrekommendationen för hepatit C har reviderats i maj 2020.

De viktigaste förändringarna är:

  • Läkemedel som inte längre är tillgängliga i Sverige har tagits bort
  • Behandling av akut hepatit C rekommenderas nu starkt
  • Behandling vid kompenserad cirros och genotyp 3 där glekaprevir/pibrentasvir blivit ett förstahandsalternativ
  • Möjlighet att förenkla uppföljningen under och efter behandling

Behandling av COVID-19

RAV hänvisar till det uppdaterade Nationella vårdprogrammet för COVID-19

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion 2019

Dagens hivbehandling medför kraftigt minskad sjuklighet och dödlighet hos patienter med hivinfektion. Behandlingen har även stor effekt på smittsamheten. Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) har uppdaterat kunskapsläget och bedömer att personer som lever med hiv, och som uppfyller kriterierna för välinställd behandling, inte riskerar att överföra hivinfektionen till någon annan vid vaginala och anala samlag.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.