Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Handläggning av BK-virus infektion – Rekommendation 2018

BK-virus (BKV) infektion är vanligt förekommande, och i vuxen ålder har mer än 80% antikroppar mot BKV. Efter den primära infektionen, som oftast är subklinisk, finns virus kvar latent, framför allt i njurens tubulusceller. Vid immunsuppression kan BKV reaktiveras och orsaka inflammation i njurar och urinvägar. BKV associerad nefropati (BKVAN) drabbar huvudsakligen patienter som genomgått njurtransplantation, och kan leda till progredierande graftdysfunktion.  Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation kan BKV orsaka hemorrhagisk cystit, ibland med svåra blödningar.

Handläggning av JC-virus infektion – Rekommendation 2018

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en ovanlig, men allvarlig, opportunistisk cerebral infektion orsakad av JC-virus (JCV). Det finns i nuläget ingen effektiv antiviral behandling mot PML. Däremot kan den bakom­liggande immunsuppressionen i vissa fall rever­seras, med regress av PML, framför allt om detta sker tidigt i sjukdomsförloppet. Tidig diagnostik och korrekt handläggning har därför mycket stor betydelse för utfallet vid PML.

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017

RAV har uppdaterat behandlingsrekommendation för hepatit C eftersom nya behandlingsdata blivit tillgängliga och ytterligare två läkemedelskombinationer har godkänts under 2017.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.