Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Behandlingsrekommendationen för hepatit C från 2017 har reviderats i maj 2020 och september 2021.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare dokument är:

• Läkemedel som inte längre är tillgängliga i Sverige har tagits bort

• Behandling av akut hepatit C rekommenderas nu starkt

• Kortare behandlingstid för glekaprevir/pibrentasvir vid kompenserad cirros

• Vid genotyp 3 och kompenserad cirros har glekaprevir/pibrentasvir blivit ett förstahandsalternativ

• Möjlighet att förenkla uppföljningen under och efter behandling

• Uppdaterad rekommendation angående behandling av barn med hepatit C.

 

Behandling av COVID-19

RAV hänvisar till det uppdaterade Nationella vårdprogrammet för COVID-19

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion 2019

Dagens hivbehandling medför kraftigt minskad sjuklighet och dödlighet hos patienter med hivinfektion. Behandlingen har även stor effekt på smittsamheten. Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) har uppdaterat kunskapsläget och bedömer att personer som lever med hiv, och som uppfyller kriterierna för välinställd behandling, inte riskerar att överföra hivinfektionen till någon annan vid vaginala och anala samlag.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.