Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017

RAV har uppdaterat behandlingsrekommendation för hepatit C eftersom nya behandlingsdata blivit tillgängliga och ytterligare två läkemedelskombinationer har godkänts under 2017.

Rekommendation för profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet 2017

RAV har uppdaterat behandlingsrekommendationerna för hiv i samband med graviditet. Väsentliga nyheter i 2017 års riktlinjer:
Förlossning med kejsarsnitt och profylax med tre läkemedel till det nyfödda barnet rekommenderas vid hiv RNA > 150 kopior/ml (tidigare > 50 kopior/ml). Vaginal förlossning rekommenderas till välbehandlad kvinna med hiv RNA < 150 kopior/ml oavsett graviditetslängd om inga obstetriska kontraindikationer föreligger. Det är viktigt att påpeka att behandlingsmålet odetekterbart hiv RNA kvarstår. Obstetrisk handläggning och förlossningssätt vid prematur vattenavgång och vid vattenavgång i fullgången tid följer samma rutiner som hos icke hiv-positiva.

Preexpositionsprofylax – Rekommendation om praktisk handläggning 2017

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) har under ledning av Dr Bo Hejdeman, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, tagit fram rekommendationer om praktisk handläggning av preexpositionsprofylax. En kvarstående problematik (augusti 2017) som i praktiken påverkar förskrivning av PrEP är finansieringsfrågan vilken belyses i dokumentet.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.