Referensgruppen för AntiViral terapi

Referensgruppen för AntiViral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. RAV bildades i september 1997.

RAV:s huvuduppgift är att verka för en rationell användning av antivirala läkemedel. RAV utarbetar även behandlings- rekommendationer för olika virussjukdomar.

Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet 2024 – Behandlingsrekommendation

RAV har uppdaterat rekommendationerna för profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet. Väsentliga nyheter i 2024 års riktlinjer.

Behandlingsrekommendation RSV-infektioner hos barn säsongen 2023-2024

Läkemedelsverket har tillsammans med bl.a. RAV utarbetat nya rekommendationer till vården för att förebygga allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn. Rekommendationen är specifik för kommande virussäsong 2023/2024. En större uppdatering av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för RS‍-‍virus i sin helhet pågår och väntas bli klar under senvåren 2024.

Farmakologisk behandling av cytomegalovirusinfektioner - 2023

Behandlingsrekommendationen för cytomegalovirus (CMV) har uppdaterats efter ett expertmöte som anordnades den 24 maj 2022 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig information inom respektive område hänvisas till bakgrundsdokumentationen.