Referensgruppen för AntiMykotika

Referensgruppen för AntiMykotika (RAM) är en oberoende expertgrupp vars huvuduppgift är att verka för rationell användning av antimykotiska läkemedel vid invasiv svampsjukdom. Ledamöterna utses av Svenska Läkaresällskapets nämnd efter nominering av sektioner för klinisk mikrobiologi (2), infektionssjukdomar (2), pediatrik (1), hematologi (1) och läkemedelslära (1).

Hemsida har under våren 2016 flyttats från Folkhälsomyndigheten till Läkarsällskapet och är fortfarande under uppbyggnad.

About RAM

RAM (The reference group of antifungal agents) is an independent expert group whose members are appointed by the Infectious Diseases Institute and the Swedish Society of Medicine.