Minimiurval för resistensbestämning

Dokumentet ”Minimiurval för resistensbestämning” innehåller en rekommendation för vilka antibiotika som bör finnas med vid resistensbestämning (för epidemiologisk övervakning samt utsvar i resistensbesked) för utvalda bakteriefynd och provtyper.

Dokumentet ersätter RAFs tidigare två dokument ”Minimiurval för resistensbestämning” och ”Minimiurval för resistensövervakning”. Hänsyn har tagits till önskemål från behandlande läkare, kliniska mikrobiologer och Svebar förvaltningsgrupp.

Minimiurval för resistensbestämning (PDF)

För vilka arter preparaten har brytpunkter, val av metod, svarskommentarer och svarsrutiner - var god se NordicASTs brytpunktstabell.

NordicAST (nordicast.org)