Minimiurval för resistensbesked

RAF har tagit hänsyn till önskemål från både behandlande läkare och laboratorier när det gäller val av antibiotika som bör finnas med i resistensbesked.

Minimiurval i resistensbesked (PDF-dokument)
En komplett lista över samtliga tillgängliga antibiotika per bakteriegrupp där standardiserad metodologi kan användas för resistensbestämning finns på www.nordicast.org (se "brytpunktstabeller").