Definitioner

Bakteriens känslighet för ett visst antibiotikum definieras på följande sätt.

S – Känslig, normal dosering: En mikroorganism kategoriseras som “känslig vid normal exponering” när sannolikheten för framgångsrik behandling är hög vid normal dosering av medlet. 
I – Känslig vid ökad exponering: En mikroorganism kategoriseras som “känslig vid ökad exponering” när sannolikheten för framgångsrik behandling är hög om exponeringen för medlet ökas genom ändrad dosering eller genom att medlet koncentreras i infektionshärden.
R – Resistent:  En mikroorganism kategoriseras som “resistent” när sannolikheten för framgångsrik behandling är låg även om exponeringen för medlet ökas.