Resistensbestämning

Här finns information om resistensbestämning.

Bakteriers resistens mot antibiotika klassificeras i Sverige enligt riktlinjer som utarbetats i samråd med övriga europeiska länder i European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) där Sverige representeras av RAF.

Doseringstabeller för vuxna och barn hittar du under Kunskapsstöd