RAFs arbetsuppgifter

RAF samverkar med andra europeiska brytpunktskommitteer i EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) för att uppnå en harmonisering av brytpunkter och resistensbestämning i Europa. RAF medverkar i de av EUCAST och EMA utvecklade processerna för bestämmande av brytpunkter för nya antibiotika och i den av EUCAST utvecklade processen för revision av brytpunkter för existerande antibiotika.

RAF sammanställer och uppdaterar kontinuerligt beslutsunderlag för indelning av bakterier i känslighetsgrupper (S, I och R) för antibakteriella medel. RAF verkar för en rationell användning av antibakteriella medel genom att meddela producentobunden information och genom att medverka i policyskapande åtgärder.

Utredningsuppdrag i och expertutlåtande av RAF kan initieras av RAF, Folkhälsomyndigheten eller SLS. Efter överenskommelse mellan RAF och berörd organisation, kan RAF, delar av RAF eller enstaka RAF-medlem påta sig särskilt utredningsuppdrag, t.ex. besvarande av förfrågningar och remisser eller framtagande av kunskapsunderlag. Om särskild tid måste avsättas kan Folkhälsomyndigheten avsätta särskilda medel för uppdraget.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.