RAF-praktikanter

RAF har sedan 2003 erbjudit plats för två praktikanter per år att delta i RAFs ordinarie arbete. Det har skett via SLS, som genom sina specialistföreningar inom mikrobiologi (FKM) och infektionsmedicin (INF) årligen har utsett en representant vardera bland ST-läkarna. ST-läkare som är intresserade av att bli praktikanter kan kontakta sina specialistföreningar för närmare information.


Till dags dato har 20 praktikanter genomgått denna "RAF-utbildning". Praktikanttiden har också innefattat ett fördjupningsarbete som RAF bedömt viktigt för kunskapsuppbyggnaden inom området infektionssjukdomar och behandling, och det har efter avslutad praktikanttid presenterats för RAF och ofta sammanfattats i en rapport.

Listan över RAF-praktikanter och deras fördjupningsarbeten.
Ladda ner publicerade arbeten här.

Namn Specialistförening Arbetsuppgift
Jesper Eriksson INF Kommentarer (RAFs bedömning) till iv cefalosporiner, karbapenemer
Tinna Åhrén FMM Kommentarer (RAFs bedömning) till iv cefalosporiner, karbapenemer
Anita Hällgren INF Enterokockinfektioner -översikt, genomgång av RAF-sidan
Christian Giske FMM Betalaktamaser och betalaktamresistens; uppdatering av RAF-sidan
Anders Johansson INF Listeriainfektion - behandling
Karin Tegmark Wisell FMM Enterokocker och trimetoprim
Thomas Tängdén INF Leder karbapenem-användning till ökad resistens?
Tomas Schön FMM Mykobakterier, resistensbestämning och antibiotika
Maria Isacsson INF Amoxicillin/klavulansyra vid UVI hos barn och vuxna
Martin Sundqvist FMM Hur registrera behandling av MRB och uppföljning av resultat?
Simon Athlin INF Haemophilus influenzae ur klinisk och mikrobiologisk synvinkel - översikt
Lisa Helldal FMM Stenotrophomonas maltophilia - litteraturgenomgång
Cecilia Eklund INF Evidens för aminoglykosid som startdos - vilken dos?
Inga Fröding FMM Acinetobacter - behandlingsalternativ
Gunilla Leander INF Kontinuerlig infusion vs intermittent dosering av betalaktamantibiotika - översikt
Karin Liderot FMM Antibiotika mot sällan förekommande patogener (Corynebacterium, Nocardia m fl)?
Alexandros Petropoulos INF Betalaktamantibiotika och betalaktamas-inhibitorer - genomgång av nya substanser
Anna Åkerlund FMM Enkät till laboratorier om servicenivå avseende blododlingar
Pontus Naucler INF Inhalationsbehandling med antibiotika vid HAP/VAP
Susanne Sütterlin FKM Betalaktamresistens hos Pseudomonas aeruginosa
Daniel Bremell INF Tillgång till icke-registrerade antibiotika
Anna Lindblom FKM Dosering av betalaktamantibiotika vid obesitas 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.