Rekommendationerna för vilka antibiotika som bör resistensbestämmas är uppdaterade

Dokumentet ”Minimiurval för resistensbestämning” är uppdaterat.