Koncentrationsbestämning av infektionsläkemedel

Förteckning över koncentrationsbestämning av infektionsläkemedel (TDM) som finns tillgängligt i Sverige är nu publicerad.

Mer på sidan: TDM-analyser i Sverige