En uppdaterad version av RAFs antibiotikakompendium är nu tillgängligt med flera nya preparat som tillkommit sedan sist.

Läs mer och ladda ned: Antibiotikakompendium.