RAF och NordicAST har tagit fram en tabell för de doseringar som brytpunkterna baseras på, dvs typisk normal- respektive högdos för att ”S” respektive ”I” ska gälla.