Behandling av infektioner inom ”I”-kategorin

Den nya betydelsen av I i S/I/R-systemet för resistensbestämning innebär att en del antibiotika som tidigare klassificerats som S nu klassificeras som I. RAF har listat några exempel på när det är viktigt att vara uppmärksam på detta och där antibiotika som klassificeras som I kan vara att föredra.