Nyheter - 2021

  • 7 maj 2021

    Behandling av infektioner inom ”I”-kategorin

    Den nya betydelsen av I i S/I/R-systemet för resistensbestämning innebär att en del antibiotika som tidigare klassificerats som S nu klassificeras som I. RAF har listat några exempel på n...

  • 25 feb 2021

    Uppdaterad doseringtabell för normal och högdos

    Ny definition av SIR-gränsvärden. RAF har satt samman en tabell för de doseringar som brytpunkterna baseras på, dvs typisk normal respektive högdos för att ”S” respektive ”I” ska gälla.”