Nyheter - 2020

  • 19 maj 2020

    Alternativa antibiotika vid brist på cefotaxim

    På grund av ökande användning och/eller störningar i produktionen finns det under 2020 risk för brist på cefotaxim. Med anledning av detta har Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF)...

  • 10 jan 2020

    Doseringtabell för normal och högdos

    Ny definition av SIR-gränsvärden. RAF har satt samman en tabell för de doseringar som brytpunkterna baseras på, dvs typisk normal respektive högdos för att ”S” respektive ”I” ska gälla.”