Ny definition av "SIR" gäller från och med 1 januari 2019

Den europeiska referensgruppen för resistensbestämning av bakterier (EUCAST) implementerade från den 1 januari 2019 en ny SIR-definition som även kommer att gälla i Sverige.

Huvudändringen är att I-gruppen (tidigare "intermediär") framgent kommer att kallas "känslig vid ökad antibiotikaexponering". Om "I" förekommer i resistensbeskedet behöver inte medlet undvikas, men man måste säkerställa att doseringen anpassas för att klara av den lägre känsligheten.

Läs mer i Läkartidningen

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras