Minimiurval för resistensövervakning

Minimiurvalet är en rekommendation för de antibiotika som alltid bör ingå vid resistensbestämning för utvalda agens och provtyper.

Den tilltagande resistensutvecklingen visar tydligt behovet av kontinuerlig övervakning av de antibiotikaresistensdata som ligger till grund för empiriska behandling av våra vanligaste infektioner. Det är av största vikt att resistensdata som genereras finns tillgängliga och återkopplas lokalt och nationellt för att stödja kliniskt verksamma läkare i val av behandling.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.