Antibiotikakompendium

Detta är ett antibiotikakompendium för undervisningsändamål.

Via länken nedan kan du läsa och ladda ner ett antibiotikakompendium som är en sammanfattning av RAFs antibiotikagenomgångar. Dokumentet är uppdaterat senast våren 2017.

Antibiotikakompendium