Nyheter

 • 24 mar 2022

  Uppdaterad version av RAFs antibiotikakompendium publicerad

  En uppdaterad version av RAFs antibiotikakompendium är nu tillgängligt med flera nya preparat som tillkommit sedan sist.

 • 11 feb 2022

  Uppdaterad doseringstabell för normal och högdos – version 3

  RAF och NordicAST har tagit fram en tabell för de doseringar som brytpunkterna baseras på, dvs typisk normal- respektive högdos för att ”S” respektive ”I” ska gälla.

 • 7 maj 2021

  Behandling av infektioner inom ”I”-kategorin

  Den nya betydelsen av I i S/I/R-systemet för resistensbestämning innebär att en del antibiotika som tidigare klassificerats som S nu klassificeras som I. RAF har listat några exempel på n...

 • 25 feb 2021

  Uppdaterad doseringtabell för normal och högdos

  Ny definition av SIR-gränsvärden. RAF har satt samman en tabell för de doseringar som brytpunkterna baseras på, dvs typisk normal respektive högdos för att ”S” respektive ”I” ska gälla.”

 • 19 maj 2020

  Alternativa antibiotika vid brist på cefotaxim

  På grund av ökande användning och/eller störningar i produktionen finns det under 2020 risk för brist på cefotaxim. Med anledning av detta har Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF)...

 • 10 jan 2020

  Doseringtabell för normal och högdos

  Ny definition av SIR-gränsvärden. RAF har satt samman en tabell för de doseringar som brytpunkterna baseras på, dvs typisk normal respektive högdos för att ”S” respektive ”I” ska gälla.”

 • 13 mar 2019

  Ny definition av "SIR" gäller från och med 1 januari 2019

  Den europeiska referensgruppen för resistensbestämning av bakterier (EUCAST) implementerade från den 1 januari 2019 en ny SIR-definition som även kommer att gälla i Sverige.

 • 3 sep 2018

  Minimiurval för resistensövervakning

  Minimiurvalet är en rekommendation för de antibiotika som alltid bör ingå vid resistensbestämning för utvalda agens och provtyper.

 • 19 jun 2017

  Antibiotikakompendium

  Detta är ett antibiotikakompendium för undervisningsändamål. Via länken nedan kan du läsa och ladda ner ett antibiotikakompendium som är en sammanfattning av RAFs antibiotikagenomgångar....

 • 16 jun 2017

  RAFs bedömning av cefixim är nu tillgängligt - Cefixim

  Viktigt att alla som inte gjort det följer LVs uppmaning att söka licenser: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2016/Cedax-ceftibuten-forsvinner-fran-marknaden--alternativa-b...