Om Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF)

Här finner du en presentation av RAF, dess organisation och verksamhet. Det finns även information om nuvarande medlemmar i RAF från 1980 och framåt, liksom om RAF-praktikanter från specialiteterna infektion och klinisk mikrobiologi som deltagit i RAF:s verksamhet under ett år och då fått en specifik arbetsuppgift att genomföra och presentera.

Ordförande i RAF är Daniel Bremell, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Mötessekreterare i RAF är Inga Fröding (endast adjungerad till RAF), klinisk mikrobiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Läs mer