Länkar

Här finns länkar till aktuella tabeller med SIR-gränser (nordisk och europeisk), samt gamla versioner av tabeller med SIR-gränser och tidigare metodik för resistensbestämning. Här finns också länkar till nationella och internationella organisationer och myndigheter med koppling till antibiotikaområdet.