TDM-analyser i Sverige

Koncentrationsbestämning av infektionsläkemedel.

Dokumentet Koncentrationsbestämning (TDM) infektionsläkemedel på svenska universitetssjukhuslabb sammanfattar metodsortiment för koncentrationsbestämning av infektionsläkemedel på landets olika universitetssjukhus. Detta görs vanligen i plasma eller serum och syftar till att ge klinisk vägledning för individuell dosanpassning, även benämnt Therapeutic Drug Monitoring (TDM).

Området är under utveckling och nya analyser kan ha tillkommit efter denna sammanställning i november 2023. För mer konkret vägledning om tex provtagning, svarstider och eventuell akutmärkning hänvisas till respektive laboratorium och dess provtagningsanvisningar.

Koncentrationsbestämning (TDM) infektionsläkemedel på svenska universitetssjukhuslabb (pdf)