Bedömning av antibiotika

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) har systematiskt granskat alla antibiotika, gjort en bedömning av respektive preparats plats i terapin samt sammanställt information om farmakokinetik, farmakodynamik och resistensläge.

Texter finns dels om enskilda antibiotika, dels sammanfattade i ett nedladdningsbart kompendium. Texterna omfattar inte all kunskap om ett läkemedel och innehåller inte heller doseringsanvisningar eller omfattande beskrivning av biverkningar. För fullständig information hänvisas till de produktresuméer som finns på Läkemedelsverkets hemsida.