Rapport om resistensbestämning

I maj 2023 skickade RAF ut en enkät till de svenska laboratorierna i klinisk mikrobiologi. Det resulterade i en rapport.

Syftet med enkäten var att kartlägga laboratoriernas tillvägagångssätt att hantera utvalda riktlinjer från brytpunktstabellen inklusive förmedlandet av dessa till kund, förekomst av buljong-MIC på det egna laboratoriet samt till vilken grad testning av nya preparat mot multiresistenta gramnegativa bakterier var implementerat lokalt.

Rapporten innehåller enkäten i sin helhet, svarssammanställning samt förslag från RAF på åtgärder och aktiviteter som skulle kunna stärka dagens svarsrutiner. 

Förhoppningen är att rapporten ska kunna inspirera till utbyte av erfarenheter laboratorierna emellan, samt fortsatt gemensamt arbete kring dessa frågor.

Rapport RAFs resistensbestämningsenkät våren 2023 (PDF)