Övriga dokument

Dokumenten nedan uppdateras inte regelmässigt.

Alternativa antibiotika vid brist på cefotaxim (2020) (PDf-dokument)
På grund av ökande användning och/eller störningar i produktionen finns det under 2020 risk för brist på cefotaxim. Med anledning av detta har Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) tagit fram denna vägledning med beskrivning av alternativa preparat.

Antibiotikaprofylax vid kirurgi (2015) (PDF-dokument)
RAF har ställt samman en tabell som visar vid vilka tidpunkter antibiotikaprofylax vid kirurgi ska ges.

Cefuroxim – behandling av infektioner orsakade av tarmbakterier (2011) (PDF-dokument)
RAF gjorde 2011 en bedömning av cefuroxims plats i behandlingen av infektioner orsakade av Enterobacteriaceae.

Vankomycin – koncentrationsbestämning och dosering (2010) (PDF-dokument)
Dosering av vankomycin har diskuterats i internationell litteratur, och högre dosering än den konventionella har föreslagits. RAF har granskat dokumentationen, och redovisar också den kliniska betydelsen av låggradig vankomycinresistens.

Farmakokinetik och farmakodynamik vid dosering av antibiotika (2009) (PDF-dokument)
En omfattande genomgång av principer för dosering av antibiotika gjordes av RAF 2009. Dokumentet har i befintligt skick flyttats över från den tidigare RAF-sidan men kommer under året att få en genomgripande revidering.

Retapamulin – behandling av ytliga hudinfektioner (2008) (PDF-dokument)
Retapamulin är ett halvsyntetisk antibakteriell substans som 2008 fick indikationen Korttidsbehandling av följande ytliga hudinfektioner: impetigo, infekterade små rivsår, skrapsår eller suturerade sår. RAF har gjort en bedömning av dessa indikationer.

Piperacillin-tazobaktam – sjukhusförvärvad pneumoni (2007) (PDF-dokumen)
Piperacillin är ett bredspektrum-penicillin kombinerat med betalaktamas-hämmaren tazobaktam. I samband med att preparatet fick indikationen nosokomial pneumoni godkänd gjorde RAF en egen bedömning och sammanfattade att preparatet är ett av flera förstahandsalternativ vid behandling av patienter med svår nosokomial pneumoni.