Flukloxacillin - dosering

Flukloxacillin – dosering vid behandling av stafylokockinfektioner (2013).

RAF har beslutat att rekommendera dosering 1 g x 3 av flukloxacillin som normaldos för njurfriska patienter vid oral behandling av hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av stafylokocker. Beslutet baseras på aktuella in vitro-data och på matematisk simulering av serumkoncentrationer.

Dosering av flukloxacillin (PDF)