Doseringstabell normal och högdos för barn

RAF och Svensk barninfektionsförening har tagit fram en doseringstabell som beskriver normal- (dos för S) och högdos (dos för I) för de flesta antibiotika.

Det vetenskapliga underlaget för dosering av antibiotika till barn är i många fall är begränsat men de doser som rekommenderas här är de som den samlade expertisen i Svensk barninfektionsförening och RAF bedömt som rimliga för att man ska kunna behandla infektioner orsakade av bakterier som klassificeras som ”S” respektive ”I” i resistensbestämningen.

Doseringstabell normal och högdos för barn (pdf)

Frågor eller synpunkter på tabellen kan ställas till Daniel Bremell, daniel.bremell@vgregion.se eller Joachim Luthander, joachim.luthander@sll.se.