Dosering vid dialys

Dosförslagen i detta dokument är avsedda att vara ett stöd vid, men inte en ersättning för, klinisk bedömning av lämplig dosregim i varje enskild situation. Kunskapsunderlaget för dosrekommendationerna är i många fall mycket begränsat.

Förslagen bygger på tillgängliga originalstudier, tidigare rekommendationer och egna erfarenheter. Som tillägg till dosförslagen rekommenderar vi att man i ökad omfattning bestämmer plasmakoncentrationen av antibiotika.

Dosrekommendationer för antimikrobiella läkemedel vid njurersättningsbehandling (dialys) (pdf)

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.