Aminoglykosider - nytta och risk

RAF har tagit fram ett kunskapsunderlag om nytta–risk med aminoglykosider.

Det sammanfattas i en kommentar i Läkartidningen 2014: 

Aminoglykosider är effektiva – men oto- och njurtoxiska (lakartidningen.se)

RAF har efter att ha kartlagt kunskapsläget gjort en nytta-risk analys för vuxna avseende aminoglykosidbehandling på följande indikationer: svår sepsis och septisk chock, pyelonefrit samt endokardit.

RAFs har i detta arbete haft kontakt med specialistföreningarna i Svenska
läkaresällskapet inklusive infektionsläkarföreningens vårdprogramsgrupper och
publicerar nu resultatet av detta arbete.

Rational use of aminoglycosides - Review and recommendations by the Swedish Reference Group for Antibiotics (SRGA) (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

Presentationer från 2013

Vid ett seminarium som hölls på Smittskyddsinstitutet 16 april 2013 sammanfattades kunskapsunderlaget i ett antal presentationer som finns tillgängliga här.

Gunilla Skoog, SMI

Aminoglykosidförbrukning i Sverige (PDF-dokument)

Charlotta Edlund, LV

Spektrum – skillnader mellan aminoglykosider, indikationer (PDF-dokument)     

Erik Eliasson, KUS, Huddinge

Toxicitet och dosberoende biverkningar; monitorering med koncentrationsbestämningar (PDF-dokument)

Leif Hergils, US Linköping

Aminoglykosider och ototoxicitet (PDF-dokument)

Christian Giske, KUS, Solna

Brytpunkter, resistens, PK/PD (PDF-dokument) 

Jan Sjölin och Mia Furebring, UAS

Aminoglykosidens roll vid svår sepsis/septisk chock

Anders Ternhag, SMI

Pyelonefrit, Pneumoni – kliniska studier – nytta /risk - dosering (PDF-dokument)

Maria Werner

Endokardit – klin studier – nytta/risk (PDF-dokument)

Anders Håkansson, SöS

Framtida Strategi för Aminoglykosidanvändning på olika sjukhus (PDF-dokument)

Mia Furebring, UAS

Uppsala (PDF-dokument)

Gunnar Jacobsson

Skövde (PDF-dokument)