Referensgruppen för antibiotikafrågor

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), är Svenska Läkaresällskapets externa referensgrupp i antibiotikafrågor.

Huvuduppgifter

RAF:s huvuduppgifter är att verka för en rationell antibiotikaanvändning (indikation, preparatval och dosering) genom att ta fram och förmedla producentobunden information som är vetenskapligt grundad, att i europeiskt samarbete definiera bakteriers känslighet och resistens för antibiotika (SIR-gränser) och att analysera resistensutvecklingens konsekvenser för val av antibiotika för olika patientkategorier.

Nyheter

 • 3 sep 2018

  Minimiurval för resistensövervakning

  Minimiurvalet är en rekommendation för de antibiotika som alltid bör ingå vid resistensbestämning för utvalda agens och provtyper.

 • 19 jun 2017

  Antibiotikakompendium

  Detta är ett antibiotikakompendium för undervisningsändamål. Via länken nedan kan du läsa och ladda ner ett antibiotikakompendium som är en sammanfattning av RAFs antibiotikagenomgångar....

 • 16 jun 2017

  RAFs bedömning av cefixim är nu tillgängligt - Cefixim

  Viktigt att alla som inte gjort det följer LVs uppmaning att söka licenser: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2016/Cedax-ceftibuten-forsvinner-fran-marknaden--alternativa-b...

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.