Referensgruppen för antibiotikafrågor

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), är Svenska Läkaresällskapets externa referensgrupp i antibiotikafrågor.

Huvuduppgifter

RAF:s huvuduppgifter är att verka för en rationell antibiotikaanvändning (indikation, preparatval och dosering) genom att ta fram och förmedla producentobunden information som är vetenskapligt grundad, att i europeiskt samarbete definiera bakteriers känslighet och resistens för antibiotika (SIR-gränser) och att analysera resistensutvecklingens konsekvenser för val av antibiotika för olika patientkategorier.

Nyheter

 • 13 mar 2019

  Ny definition av "SIR" gäller från och med 1 januari 2019

  Den europeiska referensgruppen för resistensbestämning av bakterier (EUCAST) implementerade från den 1 januari 2019 en ny SIR-definition som även kommer att gälla i Sverige.

 • 3 sep 2018

  Minimiurval för resistensövervakning

  Minimiurvalet är en rekommendation för de antibiotika som alltid bör ingå vid resistensbestämning för utvalda agens och provtyper.

 • 19 jun 2017

  Antibiotikakompendium

  Detta är ett antibiotikakompendium för undervisningsändamål. Via länken nedan kan du läsa och ladda ner ett antibiotikakompendium som är en sammanfattning av RAFs antibiotikagenomgångar....

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.