Referensgruppen för antibiotikafrågor

Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), är Svenska Läkaresällskapets externa referensgrupp i antibiotikafrågor.

Huvuduppgifter

RAF:s huvuduppgifter är att verka för en rationell antibiotikaanvändning (indikation, preparatval och dosering) genom att ta fram och förmedla producentobunden information som är vetenskapligt grundad, att i europeiskt samarbete definiera bakteriers känslighet och resistens för antibiotika (SIR-gränser) och att analysera resistensutvecklingens konsekvenser för val av antibiotika för olika patientkategorier.

Nyheter

 • 7 maj 2021

  Behandling av infektioner inom ”I”-kategorin

  Den nya betydelsen av I i S/I/R-systemet för resistensbestämning innebär att en del antibiotika som tidigare klassificerats som S nu klassificeras som I. RAF har listat några exempel på n...

 • 25 feb 2021

  Uppdaterad doseringtabell för normal och högdos

  Ny definition av SIR-gränsvärden. RAF har satt samman en tabell för de doseringar som brytpunkterna baseras på, dvs typisk normal respektive högdos för att ”S” respektive ”I” ska gälla.”

 • 19 maj 2020

  Alternativa antibiotika vid brist på cefotaxim

  På grund av ökande användning och/eller störningar i produktionen finns det under 2020 risk för brist på cefotaxim. Med anledning av detta har Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF)...

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.