Understödsfonder

Läkaresällskapet har även välgörenhetsfonder som bland annat delar ut medel till läkare i behov av ekonomisk hjälp, till änkor efter eller barn till avlidna läkare.

Ansökningsblanketten är samma för alla fonder

Ansökningsperiod 1 september - 1 december
Erik Sjögrens fond har till ändamål att dela ut understöd för beredande av vård inom Västmanlands län av personer som lider av cancer, barnförlamning- eller reumatiska sjukdomar. Ansök med personligt brev och läkarintyg.

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Ellen och Gösta Malmgrens fond till behövande läkaränkor och deras barn samt Svenska Läkaresällskapets Välgörenhets-, stipendie- och forskningsfond för understöd åt nödställda svenska läkare samt åt behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare. Till ansökan bifogas:
- personbevis 
- uppgift om släktskapsförhållanden som kan berättiga till understöd 
- uppgift om underhållsskyldighet 
- uppgift om inkomst 
- intyg av minst två välkända personer, helst läkare, om sökandens verkliga behov av understöd 
- sökandens fullständiga postadress

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Anton och Dorothea Bexelius minnesfond
 ger bidrag till organisationer i Stockholm med ändamål att bereda vård och hjälp åt behövande psykiskt sjuka.

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Diemers fond är öppen för alla att söka medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas).

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Nauckhoffs fond
 ger svensk läkare, hustru eller barn till eller änka efter, svensk läkare möjlighet att söka medel till en rekreationsresa (läkarintyg ska bifogas).

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Stiftelsen Arthur Engels fond
Bidrag till personal m.fl. för bl a studieresor, utgivande av medicinska arbeten samt gästföreläsare (personligt brev ska bifogas).

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Stiftelsen Mentalvårdens hjälpfond
Endast RSMH-föreningar i Sverige (Riksförbund för social och mental hälsa) kan söka pengar ur denna fond.


Ansökningsblankett skickas till
Svenska Läkaresällskapet
Att: Understödsfonderna
Box 738
101 35 Stockholm

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.