Understödsfonder

Svenska Läkaresällskapet har välgörenhetsfonder som bland annat delar ut medel till läkare i behov av ekonomisk hjälp, till änkor efter eller barn till avlidna läkare.

Fonder som är tillgängliga att söka hösten 2022:

Erik Sjögrens fond 

Delar ut understöd till personer som lider av cancer, barnförlamning- eller reumatiska sjukdomar inom Västmanlands län.

Ansök med:

  • Personligt brev
  • Läkarintyg
  • Kontaktuppgifter samt bank och kontonummer

Ansökningsperiod 1 september - 1 december
Beslut lämnas i senare delen av januari 2023.

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Ellen och Gösta Malmgrens fond och SLS Samfond ger understöd till nödställda svenska läkare samt till behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare. Till ansökningblanketten bifogas personbevis (endast för nya sökande).
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Anton och Dorothea Bexelius minnesfond
 ger bidrag till:
- behövande psykiskt sjuka, företrädelsevis svenska medborgare boendes i Stockholm. Blankett samt personbevis (endast för nya sökande) skickas till SLS via e-post eller post.
- organisationer i Stockholm med ändamål att bereda vård och hjälp åt behövande psykiskt sjuka. Ansökan med önskat understöd skickas till SLS via e-post eller post.
- svensk vetenskaplig forskning inom det psykriatriska området, företräde ges till sådan forskning som tjänar omedelbart praktiskt syfte. Ansökan med forskningsändamål och önskat understöd skickas till SLS via e-post eller post.
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Stiftelsen Arthur Engels fond ger bidrag till personal m.fl. för bl.a. studieresor, utgivande av medicinska arbeten samt gästföreläsare. Ansök med personligt brev, vänligen inkludera kontaktuppgifter samt bank och kontonummer.

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Stiftelsen Mentalvårdens hjälpfond
Endast RSMH-föreningar i Sverige (Riksförbund för social och mental hälsa) kan söka pengar ur denna fond. Bidraget ska gå till gemensamma aktiviteter såsom resor, kurser, aktiviteteter mm. Bidrag ges inte till inköp av utrustning, renoveringar etc. Ekonomisk redovisning skickas till SLS via epost eller post efter genomförd aktivitet. Till ansökningsblanketten bifogas beskrivning av planerade aktiviteter samt budget. 
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Diemers fond är öppen för alla att söka medel till en rekreationsresa. Till ansökningsblanketten bifogas personbevis (endast för nya sökande) samt läkarintyg.
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Nauckhoffs fond
 ger svensk läkare, hustru eller barn till eller änka efter, svensk läkare möjlighet att söka medel till en rekreationsresa. Till ansökningsblanketten bifogas personbevis (endast för nya sökande) samt läkarintyg.
Ansökningsblankett


Ansökningsblankett samt bilagor skickas till
understodsfonder@sls.se

eller via post:
Svenska Läkaresällskapet
Att: Understödsfonderna
Box 738
101 35 Stockholm