Understödsfonder

Läkaresällskapet har även välgörenhetsfonder som bland annat delar ut medel till läkare i behov av ekonomisk hjälp, till änkor efter eller barn till avlidna läkare.

Separata ansökningsblanketter till respektive fond, se nedan.

Ansökningsperiod 1 september - 1 december
Erik Sjögrens fond har till ändamål att dela ut understöd för beredande av vård inom Västmanlands län av personer som lider av cancer, barnförlamning- eller reumatiska sjukdomar. Ansök med personligt brev och läkarintyg, vänligen inkludera kontaktuppgifter samt bank och kontonummer.

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Ellen och Gösta Malmgrens fond ger understöd till behövande läkaränkor och deras barn. Svenska Läkaresällskapets Välgörenhets-, stipendie- och forskningsfond ger understöd till nödställda svenska läkare samt till behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare. Till ansökningblanketten bifogas personbevis (endast för nya sökande).
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Anton och Dorothea Bexelius minnesfond
 ger bidrag till:
- behövande psykiskt sjuka, företrädelsevis svenska medborgare boendes i Stockholm. Blankett samt personbevis (endast för nya sökande) skickas till SLS via e-post eller post.
- organisationer i Stockholm med ändamål att bereda vård och hjälp åt behövande psykiskt sjuka. Ansökan med önskat understöd skickas till SLS via e-post eller post.
- svensk vetenskaplig forskning inom det psykriatriska området, företräde ges till sådan forskning som tjänar omedelbart praktiskt syfte. Ansökan med forskningsändamål och önskat understöd skickas till SLS via e-post eller post.
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Stiftelsen Arthur Engels fond ger bidrag till personal m.fl. för bl.a. studieresor, utgivande av medicinska arbeten samt gästföreläsare. Ansök med personligt brev, vänligen inkludera kontaktuppgifter samt bank och kontonummer. Obs! Bidrag för resor kommer inte att delas inte ut 2021 med anledning av rådande Covid-19-pandemin.

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Stiftelsen Mentalvårdens hjälpfond
Endast RSMH-föreningar i Sverige (Riksförbund för social och mental hälsa) kan söka pengar ur denna fond. Bidraget ska gå till gemensamma aktiviteter såsom resor, kurser, aktiviteteter mm. Bidrag ges inte till inköp av utrustning, renoveringar etc. Ekonomisk redovisning skickas till SLS via epost eller post efter genomförd aktivitet. Till ansökningsblanketten bifogas beskrivning av planerade aktiviteter samt budget. Obs! Bidrag kommer ej beviljas för  sociala aktiviteter som t.ex. resor under vår-sommar 2021 med anledning av rådande Covid-19-pandemin.
Ansökningsblankett

Ansökan stängd 2020-2021
Diemers fond är öppen för alla att söka medel till en rekreationsresa. Till ansökningsblanketten bifogas personbevis (endast för nya sökande) samt läkarintyg. Obs! Bidrag för rekreationsresa kommer inte att delas ut 2021 med anledning av rådande Covid-19-pandemin.

Ansökan stängd 2020-2021
Nauckhoffs fond
 ger svensk läkare, hustru eller barn till eller änka efter, svensk läkare möjlighet att söka medel till en rekreationsresa. Till ansökningsblanketten bifogas personbevis (endast för nya sökande) samt läkarintyg. Obs! Bidrag för rekreationsresa kommer inte att delas ut 2021 med anledning av rådande Covid-19-pandemin.


Ansökningsblankett samt bilagor skickas till
Theresa Wahlqvist, Theresa.wahlqvist@sls.se

eller via post:
Svenska Läkaresällskapet
Att: Understödsfonderna
Box 738
101 35 Stockholm

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.