Understödsfonder

Svenska Läkaresällskapet har välgörenhetsfonder som bland annat delar ut medel till läkare i behov av ekonomisk hjälp, till änkor efter eller barn till avlidna läkare.

Fonder som är tillgängliga att söka 2022/2023

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Ellen och Gösta Malmgrens fond och SLS Samfond ger understöd till nödställda svenska läkare samt till behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare. Till ansökan bifogas läkarintyg och senast fastställda deklaration (slutskattsedel). För nya sökande ska även personbevis bifogas.
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Anton och Dorothea Bexelius minnesfond
ger bidrag till:
- behövande psykiskt sjuka, företrädelsevis svenska medborgare boendes i   Stockholm. Till ansökan bifogas läkarintyg och senast fastställda deklaration (slutskattsedel). För nya sökande ska även personbevis bifogas.
- organisationer i Stockholm med ändamål att bereda vård och hjälp åt behövande psykiskt sjuka. Organisationer ansöker med personligt brev och registreringsbevis. Ange önskat understöd (belopp) och kontouppgifter i er ansökan.
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Stiftelsen Arthur Engels fond ger bidrag till personal med fler för studieresor, utgivande av medicinska arbeten samt gästföreläsare. Ansök med personligt brev, vänligen inkludera kontaktuppgifter samt bank och kontonummer.

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Stiftelsen Mentalvårdens hjälpfond
Endast RSMH-föreningar i Sverige (Riksförbund för social och mental hälsa) kan söka pengar ur denna fond. Bidraget ska gå till gemensamma aktiviteter såsom resor, kurser mm. Bidrag ges till exempel inte till inköp av utrustning eller renoveringar. Ekonomisk redovisning skickas till SLS via epost eller post efter genomförd aktivitet. Till ansökningsblanketten bifogas beskrivning av planerade aktiviteter samt budget. 
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Diemers fond är öppen för alla att söka medel till en rekreationsresa. Till ansökan bifogas läkarintyg och senast fastställda deklaration (slutskattsedel). För nya sökande ska även personbevis bifogas.  
Ansökningsblankett

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars
Nauckhoffs fond
ger svenska läkare samt till behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare möjlighet att söka medel till en rekreationsresa. Till ansökan bifogas läkarintyg och senast fastställda deklaration (slutskattsedel). För nya sökande ska även personbevis bifogas.  
Ansökningsblankett


Ansökningsblankett samt bilagor skickas till
understodsfonder@sls.se

eller via post:
Svenska Läkaresällskapet
Att: Understödsfonderna
Box 738
101 35 Stockholm